Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、芝士 70gKakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、蝦 170g

Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、芝士 70g
查看全尺寸圖片


Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、芝士 70g

每件售價 (piece): $17
$15
您節省了: 10.00%

向 BC Pets 查詢此產品

成份:
• 吞拿魚 71%
• 芝士 5%
• 水分 24%

營養成份:
• 水分 85%
• 蛋白質 17%
• 脂肪 1.4%
• 灰質 2%
• 纖維 1%
• 牛磺酸 0.05%