Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、紫菜 170gKakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、紫菜 70g

Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、紫菜 70g
查看全尺寸圖片


Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚、紫菜 70g

每件售價 (piece): $17
$15
您節省了: 10.00%

向 BC Pets 查詢此產品

成分:
• 吞拿魚 49%
• 紫菜 2%
• 多醣膠 49%

營養成份:
• 水分 85%
• 蛋白質 10%
• 脂肪 0.05%
• 灰質 2%
• 纖維 1%
• 牛磺酸 0.04%