Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿、鯖花魚 170gKakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿、鯖花魚 70g

Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿、鯖花魚 70g
查看全尺寸圖片


Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿、鯖花魚 70g

每件售價 (piece): $17
$15
您節省了: 10.00%

向 BC Pets 查詢此產品

成份:
• 吞拿魚 30%
• 鯖花魚 45%
• 水分 25%

營養成份:
• 水分 85%
• 蛋白質 15%
• 脂肪 0.3%
• 灰質 2%
• 纖維 1%
• 牛磺酸 0.06%