~NEW~CIAO貓罐推廣優惠

 

 

由即日起,凡購買CAIO貓罐頭滿12罐,即送燒雞柳一包!!

*送完即止,此優惠可同時與會員優惠共同享有*

ciao promo

                                       *按此購買CIAO貓罐*